BİLİM GÜZELİ

Fotoğraftaki görüntü Büyük Britanya çevresindeki sulara ait.

Görüntüde dikkati çeken turkuaz rengi, bir ışık oyunu değil. Bu renk fitoplanktonların bir araya gelmesi ile oluşuyor.

Mikroskobik deniz canlıları olan fitoplanktonlar, küresel biyokütlenin yüzde 1’ini oluşturuyorlar; ama atmosferdeki oksijenin yarısından fazlasını üretiyorlar. Yani, Dünya'nın en büyük oksijen üreticileri okyanuslarda yaşıyor.

Kara bitkileri gibi fitoplanktonlar da güneş ışığını yapılarındaki klorofil molekülleri ile yakalar ve fotosentez mekanizması ile karbondioksiti tüketip oksijen üretirler.

Kırmızı ok ile işaret edilen görüntüde, fitoplanktonların mikroskop altındaki çeşitli görüntüleri verilmiş. Çıplak gözle görülemeyen bu mikroskobik canlılar, ancak uzaydan görülebilen bu muazzam ışık oyununu milyarlarcası bir araya gelip suda sürüklenerek ortaya çıkarıyor.