15.07.2020

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketine dair açıklanan rapor patronlarla işçiler arasındaki tarihsel çelişkinin daha da derinleştiğini gösterdi.

Her dönem mağdur olduklarını ileri süren sermayedarların 2019 yılında almış oldukları teşviklerle devlet ve iktidarın sağladığı kolaylıkların yanında işçi sınıfının payına daha çok sömürü, güvencesizlik ve yoksulluk düştü.

TKP’nin Sesi bültenindeki Günün Yorumu’nda bugün, özellikle iktisadi krizle birlikte zenginliklerine zenginlik katan patronlarla her geçen gün daha çok yoksullaşan emekçiler arasındaki karşıtlık sunuluyor. İşsizliğin arttığı, reel ücretlerin düştüğü günümüz Türkiye’sinde hakları için mücadele etmesi ve bunun için de örgütlenmesi gereken emekçiler merkeze alınıyor.